Privātuma politika

SIA “Kabinett”, reģistrācijas Nr. 41203041125, juridiskā adrese: Baznīcas iela 18A-22, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – “mēs”, “mūs”, “mūsu”, “mums”), interneta vietne www.kabinett.lv darbojas un tiek uzturēta atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 2018.gada 5.jūlija Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem tiesību aktiem personu privātuma un datu apstrādes jomā.

Izmantojot interneta vietnes www.kabinett.lv pakalpojumus, Jūs uzticat savus personas datus mums kā personu datu apstrādes Pārzinim un piekrītat, ka tie tiks apstrādāti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Privātuma politikas un interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

Personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Jūs piekrītat tos mums uzticēt. Mēs nodrošinām likumīgu, godprātīgu, pārredzamu personu datu apstrādi un ievērojam normatīvajos aktos noteikto privātuma un personas datu drošību.

 • Mēs apņemamies apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami, lai veiktu komercdarbību atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, līgumsaistību un leģitīmo interešu nodrošināšanai/izpildei.
 • Mūsu interneta vietne ir veidota tā, lai mēs varētu nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību no nelikumīgas datu apstrādes vai citām veida darbībām, kas var apdraudēt personas datu aizsardzību.
 1. Personas datu apstrādes mērķis

  • Lai izmantotu mūsu interneta vietnes pakalpojumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas/piegādes adresi un norēķina informāciju.
  • Mums ir jāpārliecinās par pircēju un preču saņēmēju, izrakstot rēķinu, sagatavojot preci piegādei vai citām saistītām darbībām, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas/piegādes adresi un norēķina informāciju;
  • Izmantojot mūsu interneta vietnes “dzīvo čatu”, mēs apstrādāsim tikai Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai cita veida informāciju. Tie tiks izmantoti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem.
 1. Personas datu glabāšanas ierobežojums

  • Personas dati tiek glabāti tik ilgi, lai sasniegtu minēto mērķu izpildi. Personas datu glabāšanas ilgums tiek realizēts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ievērojot glabāšanas ierobežojumus, kā arī personas datu glabāšana tūlītēji tiek pārtraukta, ja ir saņemta Jūsu personas datu glabāšanas – piekrišanas atsaukums.
 1. Personas datu nodošana – konfidencialitāte

  • Jūsu personas dati tiek izmantoti mūsu uzņēmuma darbības ietvaros.
  • Mūsu pakalpojumu pilnīgai izpildei, Jūsu personas dati var tikt nodoti sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem (IT, mārketinga, kurjera pakalpojuma sniedzējiem/uzturētājiem) u.c. saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un savstarpējām līgumattiecībām, tiek nodrošināts, ka Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši un saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.
  • Jūsu personas dati, pēc oficiāla pieprasījuma, var tikt nodoti Latvijas Republikas pilnvarotajām valsts iestādēm, ja tas nepieciešams juridisko interešu aizstāvībai un normatīvo aktu ievērošanai.
 1. Personas datu teritoriālā darbības joma

  • Mēs Jūsu personas datus uzglabājam Latvijas Republikas ietvaros un tie netiek/netiks nodoti vai apstrādāti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikās zonas.
 1. Pakalpojumu sniegšanas ierobežojums

  • Mūsu pakalpojumi netiek sniegti personām, kas jaunākas par 18 (astoņpadsmit) gadiem. Ja mūsu rīcībā nonāks informācija par nepilngadīgas personas datu apstrādi, tiks veiktas visas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, lai šādi dati tiktu tūlītēji dzēsti.
 1. Jūsu tiesības

 • Piekļūt saviem personas datiem;
 • Iepazīties ar personas datu apstrādes mērķiem/nolūkiem un to glabāšanas ilgumu vai kritērijiem;
 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • Vērsties Latvijas Republikas pilnvarotajās valsts iestādēs tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Mēs aicinām Jūs būt atbildīgiem un plašāk iepazīties ar personas datu apstrādi šeit:

Vēršam uzmanību, ka Privātuma politika var tikt mainīta/papildināta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tāpēc lūdzam pārliecināties, ka esat iepazinušies ar aktuālo versiju.

2021.gada 31.martā.

Aizvērt
Ienākt
Aizvērt
Grozs (0)

No products in the cart. No products in the cart.
Aizvērt