Lietošanas noteikumi

SIA “Kabinett”, reģistrācijas Nr. 4120304112, Baznīcas iela 18A-22, Rīga, LV-1010, nodrošina internetveikalāwww.kabinett.lv pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

 1. Vispārīgie noteikumi

  • Termini
   • SIA “Kabinett” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecību/mazumtirdzniecību (licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai – MT Nr. 00000009595.
   • ) un internetveikala kabinett.lv īpašnieks.
   • Prece/pakalpojums – alkoholiskie dzērieni, aksesuāri un citi.
   • Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (sasniegusi 18 gadu vecumu) ir tiesīga saņemt internetveikala preces/pakalpojumus.
  • Klients, izmantojot internetveikalu iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Noteikumi par distances līgumu.
  • Klients, veicot pasūtījumu, apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no internetveikalakabinett.lv, ja nav iepazinies un piekritis Lietošanas noteikumiem.
 2. Pirkuma veikšana

  • Lai veiktu pirkumu internetveikalā kabinett.lv ir klientam ir jāatbilst šo noteikumu 1.1.3. punktam un jānorāda – vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, kā arī jāapliecina savs vecums ar “Smart-ID QES”.
  • Veicot pirkumu Klients ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Saņemot preci Klientam, kurš ir jaunāks par 25 gadu vecumu, bez pieprasījuma ir atkārtoti jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ID karte vai pase).
  • Lai pirkumu pabeigtu Klientam ir jāseko internetveikala norādēm/pieprasījumiem attiecībā uz preces/pakalpojuma apmaksu. Internetveikalā kabinett.lv tiek izmantota “Stripe” maksājuma platforma, kas atzīta par ērtu un drošu Klientam.
 3. Piegādes noteikumi

  • Piegādes tiek veiktas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
  • Rīgā un pierīgā piegāde tiek veikta 1 (vienas) darba dienas laikā. Piegāde tiek veikta tajā pašā darba dienā, ja pasūtījums ir noformēts līdz plkst. 14:00. Pārējā Latvijas teritorijā 2 (divu) darba dienu laikā. Par piegādes laikuLietuvā un Igaunijā klients tiks informēts individuāli.
  • Piegāde ir bezmaksas pirkumiem virs 60 (sešdesmit) EUR (t.sk. PVN) visā Latvijas teritorijā. Pirkumiem zem 60(sešdesmit) EUR (t.sk. PVN), piegādes maksa ir 5 (pieci) EUR (t.sk. PVN).
  • Piegāde ir bezmaksas pirkumiem virs 100 (simts) EUR (t.sk. PVN) visā Lietuvas un Igaunijas teritorijā. Pirkumiem zem 100 (simts) EUR (t.sk. PVN), piegādes maksa ir 12 (divpadsmit) EUR (t.sk. PVN).
  • Produktus iepakojam ekoloģiskās kartona kastēs, kas ir izturīgas un estētiskas.
 4. Tiesības atteikties no preces/pakalpojuma

  • Klientam ir tiesības atteikties no preces/pakalpojuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.
  • Lai izmantotu tiesības atteikties no preces/pakalpojuma Klientam ir jāsazinās ar SIA “Kabinett”, ierodoties uz vietas mazumtirdzniecības vietās – Baznīcas ielā18A-22, Rīga vai Liepājas ielā 1, Kuldīga, vai sazinoties elektroniski pa tālruņa numuru +371 2868 4551 un e-pasta adresi info@kabinett.lv.
  • Atteikuma tiesību realizēšanas gadījumā preces/pakalpojuma summa Klientam tiks apmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Klientam pozitīva lēmuma pieņemšanas.
 5. Citi noteikumi

  • Šie noteikumi ir jāpiemēro saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Visi strīdi primāri tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā, taču, ja Puses nespēj vienoties, strīdi tiek pakļauti pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā.
  • Ar internetveikala kabinett.lv personu datu apstrādes noteikumiem var iepazīties šeit.
  • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz internetveikalu kabinett.lv pieder SIA “Kabinett”, šo tiesību pārkāpuma gadījumā konkrētā persona tiek saukta pie atbildības atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vēršam uzmanību, ka Lietošanas noteikumi var tik grozīti/papildināti/mainīti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Aicinām Klientus neskaidru jautājumu gadījumos sazināties ar mums:

 +371 2868 4551        info@kabinett.lv

 

 

 

Aizvērt
Ienākt
Aizvērt
Grozs (0)

No products in the cart. No products in the cart.
Aizvērt